SKUP ZŁOTA / GOLD KAUFEN / PURCHASE GOLD

Skup i sprzedaż złota i srebra. Zajmujemy się skupem i sprzedażą złotej i srernej biżuterii i wszelkiego rodzaju przedmiotów użytkowych. Jesteśmy zainteresowani zakupem wszelkiego rodzaju złomu złota, w tym uszkodzonych wyrobów ze złota. Płacimy gotówką od ręki. Kosztowności wyceniamy rzetelnie i bezpłatnie. Posiadamy upranienia rzeczoznawcy. W sprawie wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z przyjemnością zaprosimy Państwa do naszego punktu w Świnoujściu, gdzie sfinalizujemy transakcję. Aktualne ceny złota i srebra. Podane ceny skupu i sprzedaży za 1 gram.

Kauf und Verkauf von Gold und Silber. Wir kaufen und verkaufen Gold- und Silberschmuck sowie alle Arten von Gebrauchsgegenständen. Wir sind daran interessiert, jede Art von Goldschrott zu kaufen, einschließlich beschädigter Goldprodukte. Wir zahlen vor Ort in bar. Wir bewerten Wertsachen zuverlässig und kostenlos. Wir haben die Kleidung eines Experten. Für Preise kontaktieren Sie uns bitte telefonisch. Wir freuen uns, Sie zu unserem Punkt in Świnoujście einzuladen, wo wir die Transaktion abschließen werden. Aktuelle Gold- und Silberpreise. Die angegebenen Kauf- und Verkaufspreise für 1 Gramm.

Purchase and sale of gold and silver. We buy and sell gold and silver jewelery and all kinds of utility items. We are interested in purchasing any type of gold scrap, including damaged gold products. We pay in cash on the spot. We evaluate valuables reliably and free of charge. We have an expert's clothes. For pricing, please contact us by phone. We are pleased to invite you to our point in Świnoujście, where we will finalize the transaction. Current gold and silver prices. The given purchase and sale prices for 1 gram.

TOP